akonttax

Aktuality

e-neschopenky

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele
• Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.
• Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud).
• Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).
• Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Nejčastější dotazy

Jak počítat stravné od roku 2016 u zahraničních cest?

V roce 2016 je stravné v zahraničí takto:
nad 18 hod náleží 100 % stravného
nad 12 hod do 18 hod 2/3 stravného
nad 1 hod do 12 hod 1/3 stravného – zde má vliv jak dlouho trvá cesta v ČR a může dojít k souběhu stravného
kapesné zůstává beze změn

Jak počítat cestovní náhrady u podnikatelů

S účinností od 1. 1. 2019 je již vydána nová vyhláška MPSV. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
33,60 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2019 je 4,10 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2019 změnit.

S účinností od 1. 1. 2018 je již vydána nová vyhláška MPSV, a to pod č. 463/2015 Sb.. V ní jsou vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,80 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2018 je 4,00 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2018 změnit.

Rychlý kontakt:

+420 608 323 313
akonttax@akonttax.cz

Profil

AKONTTAX  s.r.o.  byla založena v srpnu r. 1993 jako poradenská firma pro malé a střední podnikání pro poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání ke všem daním a dále poskytování  ekonomického, organizačního a dalšího odborného poradenství pro uvedený okruh podnikatelů.

Na základě získané praxe a dalším postupným prohlubování kvalifikace partnerů  společnosti docházelo i k rozšiřování činnosti společnosti.

Od r. 1995 – poskytování daňového poradenství  (ing. Buňková – daň. poradce)
Od r. 1997 – poskytování auditorských služeb (ng. Buňková – auditor)
Od r. 1997 – zajištění služeb v oblasti oceňování (ing.Buňka– soud. znalec)
Od r. 1999 – rozšíření poskytování daň.  por. (ing. Benedikt – daň. poradce)

Postupně docházelo i k prohlubování specializace a získávání stále více zkušeností v širokém spektru firem, které využívaly služeb společnosti. Od roku 1998 do roku 2002 společnost poskytovala služby jako poradenské centrum pod hlavičkou Agentury pro rozvoj podnikání a od roku 2003 byla společnost zapsána do seznamu auditorských společností.

AKONTTAX s.r.o.  má v současné době 11 kmenových zaměstnanců, z toho jsou dva daňoví poradci, jeden současně také auditor, dále je jeden soudní znalec v oboru ekonomika oceňování podniků a jeden specialistou v oblasti mzdové agendy.  Personální a technické zázemí zabezpečuje zastupitelnost jednotlivých pracovníků v případě nemoci a konzultační podporu při řešení složitějších případů.

Společnost také spolupracuje dle potřeb s advokátními kancelářemi, likvidátory a správci konkursní podstaty.

V současné době vede společnost účetnictví či daňovou evidenci desítkám firem, které podnikají v rozličných oblastech – obchod, služby, výroba i zemědělství. Poradenství ekonomické, daňové a auditorské služby využívají také lékaři, právníci, dopravci a ostatní firmy pracující ve službách, ale i z mimopodnikatelské sféry od nejmenších až po firmy s miliardovými obraty.

Naším cílem je spokojenost  klientů, přičemž je kladen důraz na dlouhodobou spolupráci s klienty, která pomáhá vytvářet vztah vzájemné důvěry.

Naše cíle i cíle našich klientů jsou totožné a dají se ve zkratce vyjádřit pravdou:
dnes poskytnutá drobná rada může zítra uspořit velké peníze.