akonttax

Aktuality

Kompenzační bonus pro OSVČ

MFČR spustilo podporu OSVČ ve výši 25.000 Kč
Na tomto odkazu je návod a formulář k vyplnění žádosti o poskytnutí.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Nejčastější dotazy

Jak počítat cestovní náhrady u podnikatelů

S účinností od 1. 1. 2021 je již vydána nová vyhláška MPSV. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
27,20 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2019 je 4,40 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2021 změnit.

S účinností od 1. 1. 2020 je již vydána nová vyhláška MPSV, V ní jsou vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
31,80 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2018 je 4,20 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2020 změnit.

Jak zjistím průměrnou spotřebu z TP?

Při výpočtu náhrady jízdních výdajů se zjistí průměrná spotřeba z techniského průkazu takto

Rychlý kontakt:

+420 608 323 313
akonttax@akonttax.cz

Profil

AKONTTAX  s.r.o.  byla založena v srpnu r. 1993 jako poradenská firma pro malé a střední podnikání pro poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání ke všem daním a dále poskytování  ekonomického, organizačního a dalšího odborného poradenství pro uvedený okruh podnikatelů.

Na základě získané praxe a dalším postupným prohlubování kvalifikace partnerů  společnosti docházelo i k rozšiřování činnosti společnosti.

Od r. 1995 – poskytování daňového poradenství  (ing. Buňková – daň. poradce)
Od r. 1997 – poskytování auditorských služeb (ng. Buňková – auditor)
Od r. 1997 – zajištění služeb v oblasti oceňování (ing.Buňka– soud. znalec)
Od r. 1999 – rozšíření poskytování daň.  por. (ing. Benedikt – daň. poradce)

Postupně docházelo i k prohlubování specializace a získávání stále více zkušeností v širokém spektru firem, které využívaly služeb společnosti. Od roku 1998 do roku 2002 společnost poskytovala služby jako poradenské centrum pod hlavičkou Agentury pro rozvoj podnikání a od roku 2003 byla společnost zapsána do seznamu auditorských společností.

AKONTTAX s.r.o.  má v současné době 11 kmenových zaměstnanců, z toho jsou dva daňoví poradci, jeden současně také auditor, dále je jeden soudní znalec v oboru ekonomika oceňování podniků a jeden specialistou v oblasti mzdové agendy.  Personální a technické zázemí zabezpečuje zastupitelnost jednotlivých pracovníků v případě nemoci a konzultační podporu při řešení složitějších případů.

Společnost také spolupracuje dle potřeb s advokátními kancelářemi, likvidátory a správci konkursní podstaty.

V současné době vede společnost účetnictví či daňovou evidenci desítkám firem, které podnikají v rozličných oblastech – obchod, služby, výroba i zemědělství. Poradenství ekonomické, daňové a auditorské služby využívají také lékaři, právníci, dopravci a ostatní firmy pracující ve službách, ale i z mimopodnikatelské sféry od nejmenších až po firmy s miliardovými obraty.

Naším cílem je spokojenost  klientů, přičemž je kladen důraz na dlouhodobou spolupráci s klienty, která pomáhá vytvářet vztah vzájemné důvěry.

Naše cíle i cíle našich klientů jsou totožné a dají se ve zkratce vyjádřit pravdou:
dnes poskytnutá drobná rada může zítra uspořit velké peníze.