akonttax

Aktuality

Kompenzační bonus pro OSVČ

MFČR spustilo podporu OSVČ ve výši 25.000 Kč
Na tomto odkazu je návod a formulář k vyplnění žádosti o poskytnutí.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Nejčastější dotazy

Jak počítat stravné od roku 2016 u zahraničních cest?

V roce 2016 je stravné v zahraničí takto:
nad 18 hod náleží 100 % stravného
nad 12 hod do 18 hod 2/3 stravného
nad 1 hod do 12 hod 1/3 stravného – zde má vliv jak dlouho trvá cesta v ČR a může dojít k souběhu stravného
kapesné zůstává beze změn

Jak počítat cestovní náhrady u podnikatelů

S účinností od 1. 1. 2019 je již vydána nová vyhláška MPSV. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
33,60 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2019 je 4,10 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2019 změnit.

S účinností od 1. 1. 2018 je již vydána nová vyhláška MPSV, a to pod č. 463/2015 Sb.. V ní jsou vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,80 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2018 je 4,00 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2018 změnit.

Rychlý kontakt:

+420 608 323 313
akonttax@akonttax.cz

Aktuality

Kompenzační bonus pro OSVČ

MFČR spustilo podporu OSVČ ve výši 25.000 Kč
Na tomto odkazu je návod a formulář k vyplnění žádosti o poskytnutí.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055


Příspevěk zaměstnavatele MPSV Antivirus

Podávání žádosti v programu ANTIVIRUS.
Již je plně spuštěn program ANTIVURUS na MPSV: https://www.mpsv.cz/antivirus
Zde je popsáno detailně jak postupovat v programu. V zásadě se jedná o dva kroky: první je vyplnit žádost o příspěvek a druhý je měsíční vyúčtování. Dle sdělení ministerstva je žádost jednoduchá. Je hlavně potřeba si zvolit, zda máte režim A nebo B. Poté již v rámci měsíčního vyúčtování přiřadíte jednotlivé zaměstnance do těchto režimů.
Vysvětlení zákoníku práce pro režim A - §192 – jedná se o karanténu zaměstnance
- §208 – jiná překážka na straně zaměstnavatele, náhrada 100 % uzavření z důvodu nařízení vlády

Naše společnosti Vám může na základě Vašeho zaslaného seznamu zaměstnanců připraví tyto podklady pro měsíční vyúčtování:
- Náhrada mzdy v Kč vyplacená zaměstnanci za všechny pracovní poměry
- Zdravotní pojištění v Kč zaměstnavatele z vyčíslené mzdy
- Sociální pojištění v Kč zaměstnavatele z vyčíslené mzdy

Je třeba si uvědomit, že se jedná příspěvek ze státního rozpočtu, který bude následně kontrolován v období normálního režimu. To znamená, že je potřeba splnit dodržování zákoníku práce, což je podmínkou žádosti. Ostatní „vedlejší podmínky“ jsou uvedeny v podkladech ministerstva.


e-neschopenky

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele
• Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.
• Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud).
• Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).
• Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.


Minimální zálohy pojistného u OSVČ v roce 2019

Pro rok 2020 se zvyšují zálohy u ZP na částku 2.352 Kč (rok 2019-2.208 Kč), u SP na částku 2.544 Kč (rok 201-2.388Kč) při hlavní činnosti. Vedlejší činnost na částku 1.018 Kč (rok 2019-955 Kč). Minimální záloha nemocenského pojištění je nově 126 Kč.
rozhodný příjem pro vedlejší činnost SP pro rok 2019-78.478 Kč.


Sleva na dani u starobních důchodců

Poplatníci pobírající starobní důchod – nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (aktualizováno)
8. srpna 2014 Více »


Ručení za neodvedenou DPH.

GFŘ odložilo platnost ručení za nezaplacenou daň dle §109 odst.2 písm c) zákona č. 234/2004 Sb. o DPH platba na jiný účet, než který je zveřejněný v databázi plátců až od termínu 1.10.2013.